Databeheer Alkmaar

Advies en beheer op administratief gebied

nalatenschappen

Een overlijden van een naaste is vaak een emotioneel zware tijd. De administratieve verplichtingen die er achteraf nog bijkomen, zijn vaak ingewikkeld en veelomvattend en vragen om passende deskundigheid.

Het in kaart brengen van (hypotheek)bankzaken, verzekeringen, notariële aspecten et cetera zijn enkele voorbeelden die aandacht en tijd vergen. Wij kunnen helpen bij het inventariseren, regisseren en afwikkelen van de nalatenschap. Daarbij kunnen wij als contactpersoon optreden naar alle betrokken partijen.

Ook waar het gaat om de aangifte van de erfbelasting kunnen wij u veel werk uit handen nemen. Hierbij valt ook te denken aan de uitleg van een testament en het adviseren bij het wel of niet aanvaarden van de nalatenschap of een legaat.

Wij nemen de erfgenamen veel zorgen en werk uit handen en bovendien staan we garant voor een snelle afwikkeling.