DE SCHEIDINGSADVISEUR

Advies, bemiddeling en professionele hulp bij uw scheiding

Scheiden en dan?

Scheiden is niet leuk! Door u op een professionele manier bij alle aspecten die bij een scheiding besproken moeten worden bij te staan, kunnen wij u veel emotionele problemen besparen.

Door naar beide partners te luisteren weten wij in de regel een goed compromis tussen de bijna ex-partners te bereiken.

Met name als u er “samen uit wilt komen”, dus zonder dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt, kunnen wij u met onze kennis uitstekend van dienst zijn.

Na een oriënterend gesprek, dat altijd gratis is, kunnen wij u vertellen hoeveel tijd, en dus geld wij denken dat het kost om uw scheiding te regelen. Dat leggen wij vast in een opdrachtbevestiging zodat u weet waar u aan toe bent.

Vermogen

U beseft het misschien niet, maar op het moment dat u samen met uw partner al enige jaren een eigen woning bezit, heeft u zeer waarschijnlijk vermogen opgebouwd. Meestal zit dat verborgen in de overwaarde van de woning.

Bij een scheiding, als u in gemeenschap van goederen* gehuwd bent, moet namelijk in de regel het vermogen gedeeld worden. Dat betekent dat er een inventarisatie gemaakt moet worden van de vermogensbestanddelen zoals de waarde van de gezamenlijke woning, bankrekeningen, verzekeringspolissen etc.

Op basis van dat overzicht moet het vermogen tussen de partners verdeeld worden. Door de jarenlange expertise van De Scheidingsadviseur zijn wij uitstekend in staat om reële opstellingen te maken van uw vermogen. Uiteraard houden wij daarbij ook rekening met de fiscale aspecten.

*Dit kan ook gelden voor een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst.

 

Kinderen

Als er bij de scheiding minderjarige of thuis wonende kinderen betrokken zijn dienen de beide ouders met elkaar, maar met name ook met de kinderen, duidelijke afspraken te maken over een omgangsregeling en een financiële voorziening waarmee de kosten van de opvoeding van de kinderen kan worden betaald.

Als er sprake is van kinderen van twaalf jaar of ouder kan het voorkomen dat de rechter, die de aanvraag tot scheiding beoordeelt, van de kinderen zelf wil horen wat zij van de getroffen regeling vinden. Daarom is het zaak dat van te voren goed met hen af te spreken.

De Scheidingsadviseur kan u daarbij van advies dienen hoe u tot een voor alle partijen acceptabele overeenkomt kan komen. Daarbij wordt ook een kinderalimentatieberekening gemaakt die uiteindelijk onderdeel wordt van het convenant.

 

Alimentatie

Als één van de partners na de scheiding achterblijft met de kinderen of zonder voldoende eigen inkomsten, is vaak door de andere partner (kinder)alimentatie verschuldigd. Dat hangt geheel van de financiële en individuele situatie af.

De Scheidingsadviseur kan u van te voren aangeven welke situatie in uw geval van toepassing zal zijn en de daarbij behorende berekeningen maken. U weet dan precies waar u aan toe bent.

Uitgangspunt bij het betalen van kinder- en/of partneralimentatie is dat beide ex-partners, nadat de scheiding geregeld is, ieder weer een (financieel) eigen leven kunnen hebben.

De gemaakte afspraken over de kinder- en/of partneralimentatie worden opgenomen in het convenant en worden dan bindend voor beide partners.

 

Pensioen

In Nederland kennen we sinds 1995 de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding waarmee een ieder te maken krijgt in het geval van een scheiding en er tijdens het huwelijk of de periode van geregistreerd partnerschap pensioenrechten zijn opgebouwd.

In deze wet wordt bepaald dat in het geval van scheiding de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten gedeeld moeten worden met de ex-partner. Er kan in onderling overleg gekozen worden voor een andere manier van verdelen of voor conversie.

Wat in welke situatie verstandig is en in uw situatie past moet goed bestudeerd worden en daarbij kan De Scheidingsadviseur u uitstekend adviseren.

 

Convenant

Alle afspraken, die naar aanleiding van de hiervoor genoemde onderwerpen besproken zijn, worden vastgelegd in een zogenaamd convenant.

Omdat het convenant de basis vormt van alle afspraken waarop de scheiding wordt geregeld, is het opstellen van dat convenant werk voor professionals.

Ook hierbij ken De Scheidingsadviseur u uitstekend van dienst zijn. In nauw overleg met u stellen wij het convenant op en zorgen ervoor dat daarin alle afspraken helder zijn verwoord.

Vervolgens zorgen wij ervoor dat het convenant, tezamen met alle andere benodigde formulieren, bij de Rechtbank terecht komt en dat dan uw scheidingsaanvraag wordt behandeld. Gemiddeld duurt dat zo’n vier tot zes weken.

 

 

  • Vermogen
  • Kinderen
  • Alimentatie
  • Pensioen
  • Convenant